راه اندازی درگاه پرداخت آنلاین خوابگاه الزهرا

سیستم پرداخت آنلاین شهریه از هم اکنون در سایت راه اندازی شد. دانشجویان عزیز از این

پس میتوانند شهریه خوابگاه را به صورت آنلاین پرداخت نمایند.